A tagozatra való jelentkezés feltételei
 
  • 4. osztály végén a jelentkező tanulónak szóbeli elbeszélgető vizsgán kell részt vennie, melyen a szakos tanárok és az intézményvezető által összeállított tételekből kell számot adnia tudásáról. 
  • A kiválasztott tanulóknál írásbeli szülői nyilatkozatot kérünk tagozaton való részvétel elfogadására.
  • A tagozatról való lejelentkezés csak tanév végén történhet meg lezárt osztályozás, értékelést követően. 
  • Tagozatra való jelentkezés évközben is lehetséges különbözeti tantárgyi vizsgával.

Nebuló Általános Iskola és Vegyészeti Gimnázium

3533 Miskolc, Téglagyári u. 2    +36 20 9563484      info@nebuloiskola.hu